Staff Legalization Service

Hơp Thức Hóa Lao Động

Vì một số lý do nào đó khách hàng không thực hiện được việc ký hợp đồng cho nhân viên (do hạn chế head-count, quản lý biên chế). We Connect sẽ thay mặt khách hàng ký hợp đồng với các nhân viên này (hợp thức hóa lao động) nhằm tối ưu hóa số lượng nhân […]