Dịch Vụ Quản Lý Tiền Lương

Posted by | August 14, 2014

final-resize

Tuân thủ các khoản thanh toán, báo cáo cho chuyên gia, nhân viên được chính xác, đúng hạn và bảo mật. Đăng ký, giải quyết các vấn đề rắc rối về mặt pháp lý phù hợp với luật lao động Việt Nam.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

  • Tính lương và chuyển lương tới tài khoản của nhân viên
  • Đăng ký và làm các thủ tục liên quan đến lao động, BHXH, BHYT
  • Đăng ký và hoàn thành thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, chuyên gia
  • Cập nhật và báo cáo các công việc định kỳ

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Cung cấp lương kịp thời, chính xác, bảo mật lương. Giảm thiểu công việc cho các bộ phận liên quan.