Hơp Thức Hóa Lao Động

Posted by | August 14, 2014

P-resize

Vì một số lý do nào đó khách hàng không thực hiện được việc ký hợp đồng cho nhân viên (do hạn chế head-count, quản lý biên chế). We Connect sẽ thay mặt khách hàng ký hợp đồng với các nhân viên này (hợp thức hóa lao động) nhằm tối ưu hóa số lượng nhân lực cho cả công việc ngắn hạn và dài hạn.

QUI TRÌNH LÀM VIỆC

  • Hỗ trợ tìm kiếm các ứng viên phù hợp
  • Ký hợp đồng lao động với nhân viên khách hàng
  • Thực hiện dịch vụ quản lý tiền lương
  • Thực hiện các quyền lợi và lợi ích của nhân viên theo luật lao động Việt Nam.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Giảm thiểu nguồn lực và chi phí nội bộ. Tiết kiệm thời gian quản lý các công việc và chức năng không quan trọng mà tập trung vào việc quản lý và thực hiện chiến lược của công ty.