Kiểm toán/Kế Toán Jobs RSS Feed Kiểm toán/Kế Toán Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  MANAGER (SENIOR) – OUTSOURCING SERVICE
  Kiểm toán/Kế Toán
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,500 (USD) 2 Jun 2017
  INTERNAL AUDIT MANAGER
  Kiểm toán/Kế Toán
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 12 Dec 2016
  INTERNAL CONTROL ASSISTANT
  Kiểm toán/Kế Toán
  Kiểm toán/Kế Toán
  Long An Thương Lượng 2 Dec 2016
  AUDIT MANAGER
  Kiểm toán/Kế Toán
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 1,800 (USD) 22 Jun 2015
  SUP/MGR OUTSOURCING SERVICE
  Kiểm toán/Kế Toán
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 15 Oct 2014