Hóa chất Jobs RSS Feed Hóa chất Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  WAREHOUSE MANAGER
  Hóa chất
  Sản xuất / quy trình
  Đồng Nai 1,500 -> 2,000 (USD) 7 Jan 2016
  LAB TECHNICIAN
  Hóa chất
  Nghiên cứu sản phẩm / phòng thí nghiệm
  Đồng Nai Thương Lượng 22 Oct 2015