Xây dựng Jobs RSS Feed Xây dựng Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN MEP QS MANAGER
  Xây dựng
  Kỹ thuật
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 10 Mar 2016
  TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN MEP DESIGN MANAGER
  Xây dựng
  Kỹ thuật
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 10 Mar 2016
  GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ CÔNG TY
  Xây dựng
  Pháp lý
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 23 Dec 2015
  POST MANAGER (Points of Sales Tinting Machine)
  Xây dựng
  Technical Consult
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,000 (USD) 13 Aug 2015
  AREA SALES MANAGER (in charge of Binh Dinh-Gia Lai-Komtum-Phu Yen)
  Xây dựng
  Technical Consult
  Bình Định 20,000,000 -> 25,000,000 (VND) 13 Aug 2015
  Purchasing Manager
  Xây dựng
  Purchase
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 6 May 2015
  Technical Service Manager
  Xây dựng
  Kỹ thuật
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 6 May 2015
  INVESTMENT LEGAL MANAGER (M&A)
  Xây dựng
  Pháp lý
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 5 May 2015
  INVESTMENT LEGAL MANAGER
  Xây dựng
  Pháp lý
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 4 May 2015
  Construction Specialist
  Xây dựng
  Technical Consult
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 15 Apr 2015
Page 1 of 41234