Kỹ thuật Jobs RSS Feed Kỹ thuật Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  Senior Project Engineer
  Kỹ thuật
  Kế hoạch / dự án
  Hồ Chí Minh 700 -> 1,000 (USD) 29 Sep 2014
  Senior Production Engineer (Level I, II, and III)
  Kỹ thuật
  R&D
  Hồ Chí Minh 700 -> 1,000 (USD) 29 Sep 2014
  Line Manager
  Kỹ thuật
  Sản xuất / quy trình
  Hồ Chí Minh 500 -> 700 (USD) 29 Sep 2014