May mặc/Dệt Jobs RSS Feed May mặc/Dệt Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  Nhân viên QC
  May mặc/Dệt
  QA/QC
  Quảng Nam Thương Lượng 29 Dec 2016
  MANAGER SOURCING OPERATIONS FOOTWEAR
  May mặc/Dệt
  Kế hoạch / dự án
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 6 Dec 2016
  PRODUCT ENGINEER – FOOTWEAR
  May mặc/Dệt
  Phát triển sản phẩm
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 10 Nov 2016
  DEVELOPER APPAREL
  May mặc/Dệt
  Phát triển sản phẩm
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 9 Nov 2016
  SENIOR GARMENT TECHNICIAN
  May mặc/Dệt
  Technical Consult
  Hồ Chí Minh 1,200 -> 1,500 (USD) 10 Oct 2016
  APPAREL PRODUCTION SUPERVISOR
  May mặc/Dệt
  Sản xuất / quy trình
  Hồ Chí Minh 1,000 -> 1,400 (USD) 26 Aug 2016
  ASSISTANT MANAGER PRODUCTION APPAREL
  May mặc/Dệt
  Sản xuất / quy trình
  Hồ Chí Minh 1,000 -> 1,400 (USD) 26 Aug 2016
  COORDINATOR SOURCING OPERATIONS
  May mặc/Dệt
  Purchase
  Hồ Chí Minh 800 -> 1,000 (USD) 26 Aug 2016
  CREDIT CONTROL OFFICER
  May mặc/Dệt
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 8 Aug 2016
  TECHNICAL SERVICE EXECUTIVE
  May mặc/Dệt
  Technical Consult
  Hồ Chí Minh 800 -> 1,200 (USD) 15 Jun 2016
Page 1 of 212