Sản phẩm công nghiệp Jobs RSS Feed Sản phẩm công nghiệp Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  DISTRIBUTOR DEVELOPMENT ASSISTANT MANAGER
  Sản phẩm công nghiệp
  Phát triển kinh doanh
  Hồ Chí Minh 25,000,000 -> 30,000,000 (VND) 18 Jul 2016
  DIRECT CUSTOMER SALES AREA MANAGER
  Sản phẩm công nghiệp
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 25,000,000 -> 30,000,000 (VND) 8 Apr 2016
  DISTRIBUTOR DEVELPOMENT & SALES MANAGER
  Sản phẩm công nghiệp
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 2,000 -> 3,000 (USD) 6 Apr 2016