Công ty đầu tư Jobs RSS Feed Công ty đầu tư Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  Deputy CEO cum Head of Sales and Marketing
  Công ty đầu tư
  Quản lý chung
  Hồ Chí Minh 3,000 -> 4,000 (USD) 28 Sep 2016
  CUSTOMER SERVICE DIRECTOR
  Công ty đầu tư
  Dịch vụ khách hàng / Hỗ trợ bán hàng
  Hồ Chí Minh 4,000 -> 6,000 (USD) 9 Aug 2016
  CEO
  Công ty đầu tư
  Quản lý chung
  Hồ Chí Minh 4,000 -> 6,000 (USD) 6 Jan 2016
  GENERAL MANAGER
  Công ty đầu tư
  Quản lý chung
  Hồ Chí Minh 5,000 -> 7,000 (USD) 6 Jan 2016