Các giải pháp công nghệ thông tin Jobs RSS Feed Các giải pháp công nghệ thông tin Công việc

    Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
    GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
    Các giải pháp công nghệ thông tin
    Kế hoạch / dự án
    Others 1,200 -> 1,500 (USD) 17 Dec 2015