Logistics Jobs RSS Feed Logistics Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  HSE MANAGER
  Logistics
  Môi trường / HSE
  Bình Dương 28,000,000 -> 32,000,000 (VND) 9 Dec 2016
  OPERATIONS MANAGER
  Logistics
  Operations
  Bà Rịa -Vũng Tàu 2,500 -> 3,000 (USD) 1 Nov 2016
  Distribution Center Manager
  Logistics
  Operations
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,500 (USD) 22 Feb 2016
  Contract Manager
  Logistics
  Operations
  Bà Rịa -Vũng Tàu 2,000 -> 2,800 (USD) 5 Jun 2015
  Business Development Manager
  Logistics
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 1,000 -> 2,000 (USD) 23 May 2015
  Operation Manager
  Logistics
  Operations
  Hồ Chí Minh 3,000 -> 4,000 (USD) 2 Mar 2015
  Warehouse Assistant Manager
  Logistics
  Kho vận/ chuỗi cung ứng
  Bình Dương 16,000,000 -> 21,000,000 (VND) 3 Nov 2014
  Procurement Assistant Manager
  Logistics
  Purchase
  Hồ Chí Minh 1,000 -> 1,500 (USD) 23 Sep 2014
  Contract Manager
  Logistics
  Operations
  Bà Rịa -Vũng Tàu 2,000 -> 2,500 (USD) 23 Sep 2014
  Continuous Improvement Manager
  Logistics
  Kho vận/ chuỗi cung ứng
  Bình Dương 1,500 -> 2,200 (USD) 23 Sep 2014