Sản xuất Jobs RSS Feed Sản xuất Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  FLEET SALES ENGINEER
  Sản xuất
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 25,000,000 -> 30,000,000 (VND) 29 Dec 2016
  Commerical Sales Manager
  Sản xuất
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 40,000,000 -> 45,000,000 (VND) 29 Dec 2016
  AREA SALES MANAGER
  Sản xuất
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 35,000,000 -> 40,000,000 (VND) 25 Oct 2016
  EPS ASSISTANT MANAGER (TEAM LEADER)
  Sản xuất
  Sản xuất / quy trình
  Hồ Chí Minh 800 -> 1,200 (USD) 9 Dec 2015
  LEGAL MANAGER
  Sản xuất
  Pháp lý
  Hồ Chí Minh 2,000 -> 3,000 (USD) 8 Dec 2015
  CUSTOMER INFORMATION CENTER TEAM LEADER
  Sản xuất
  QA/QC
  Hồ Chí Minh 15,000,000 -> 20,000,000 (VND) 21 Sep 2015
  PRODUCTION MANAGER
  Sản xuất
  Sản xuất / quy trình
  Bình Dương 1,500 -> 2,000 (USD) 15 Jun 2015
  QA ENGINEER
  Sản xuất
  QA/QC
  Bình Dương Thương Lượng 26 May 2015
  HR Manager
  Sản xuất
  Nhân sự
  Bình Dương Thương Lượng 26 May 2015
  Human Resources Assistant
  Sản xuất
  Nhân sự
  Hồ Chí Minh 800 -> 1,200 (USD) 23 Sep 2014