Xăng dầu Jobs RSS Feed Xăng dầu Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  STRATEGIC MARKETING MANAGER
  Xăng dầu
  Marketing
  Hồ Chí Minh 3,000 -> 5,000 (USD) 13 Apr 2016
  BUSINESS CONTROLLER
  Xăng dầu
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh 2,500 -> 3,000 (USD) 19 Aug 2015
  Marketing Segment Manager
  Xăng dầu
  Marketing
  Hồ Chí Minh 1,200 -> 1,700 (USD) 23 Sep 2014
  Retail Area Manager
  Xăng dầu
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 1,200 -> 1,700 (USD) 23 Sep 2014