Bất động sản Jobs RSS Feed Bất động sản Công việc

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  DESIGN MANAGER
  Bất động sản
  Sáng tạo / thiết kế
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 29 Mar 2017
  PROJECT DEVELOPMENT DIRECTOR
  Bất động sản
  Kế hoạch / dự án
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 29 Mar 2017
  GENERAL MANAGER
  Bất động sản
  Quyết định chiến lược
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 22 Mar 2017
  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
  Bất động sản
  Quản lý chung
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 13 Feb 2017
  TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
  Bất động sản
  R&D
  Hà Nội Thương Lượng 9 Feb 2017
  TRƯỞNG PHÒNG BÀN GIAO
  Bất động sản
  Operations
  Hà Nội 20,000,000 -> 30,000,000 (VND) 6 Feb 2017
  PHÓ PHÒNG KINH DOANH KHU NGHỉ DƯỠNG, RESORT
  Bất động sản
  Kinh Doanh
  Hà Nội 25,000,000 -> 35,000,000 (VND) 3 Jan 2017
  PHÓ PHÒNG KINH DOANH
  Bất động sản
  Kinh Doanh
  Hà Nội 25,000,000 -> 35,000,000 (VND) 3 Jan 2017
  TRƯỞNG PHÒNG MARKETING KHU NGHỈ DƯỠNG
  Bất động sản
  Marketing
  Hà Nội 30,000,000 -> 40,000,000 (VND) 3 Jan 2017
  LEGAL MANAGER
  Bất động sản
  Pháp lý
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,000 (USD) 12 Dec 2016
Page 1 of 3123