Bất động sản Jobs RSS Feed Bất động sản Công việc

    Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
    DESIGN MANAGER
    Bất động sản
    Sáng tạo / thiết kế
    Hồ Chí Minh Thương Lượng 29 Mar 2017
    PROJECT DEVELOPMENT DIRECTOR
    Bất động sản
    Kế hoạch / dự án
    Hồ Chí Minh Thương Lượng 29 Mar 2017
    GENERAL MANAGER
    Bất động sản
    Quyết định chiến lược
    Hồ Chí Minh Thương Lượng 22 Mar 2017
    GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
    Bất động sản
    Quản lý chung
    Hồ Chí Minh Thương Lượng 13 Feb 2017
    TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
    Bất động sản
    R&D
    Hà Nội Thương Lượng 9 Feb 2017
    TRƯỞNG PHÒNG BÀN GIAO
    Bất động sản
    Operations
    Hà Nội 20,000,000 -> 30,000,000 (VND) 6 Feb 2017
    PHÓ PHÒNG KINH DOANH KHU NGHỉ DƯỠNG, RESORT
    Bất động sản
    Kinh Doanh
    Hà Nội 25,000,000 -> 35,000,000 (VND) 3 Jan 2017
    PHÓ PHÒNG KINH DOANH
    Bất động sản
    Kinh Doanh
    Hà Nội 25,000,000 -> 35,000,000 (VND) 3 Jan 2017
    TRƯỞNG PHÒNG MARKETING KHU NGHỈ DƯỠNG
    Bất động sản
    Marketing
    Hà Nội 30,000,000 -> 40,000,000 (VND) 3 Jan 2017
    LEGAL MANAGER
    Bất động sản
    Pháp lý
    Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,000 (USD) 12 Dec 2016
Page 1 of 3123