6 Th09 2016

PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH

Tên Công Ty: We Connect
Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Anh Đăng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM
Liên hệ: 0937 33 50 77 (Ms. Hai)
Thông Tin Công Ty

Khách hàng của chúng tôi là một thương hiệu mạnh uy tín trong lĩnh vực Y tế, Bệnh viện tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, được đánh giá là một trong các đơn vị lớn mạnh có tầm cỡ và tạo nên thương hiệu của riêng mình.

Thông Tin Việc Làm
Ngành Nghề: Chăm sóc sức khỏe/Dụng cụ y tế Lĩnh Vực: Tài chính
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Mức Lương: 25,000,000 -> 35,000,000 (VND)
Mô Tả Công Viêc
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổng hợp, kiểm tra số liệu, lập báo cáo, phân tích liên quan đến kinh tế - kế hoạch của các đơn vị trong các giai đoạn theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo chính xác và đúng hạn.
 • Xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, tài liệu chất lượng đảm bảo hoạt động của Trung tâm đạt hiệu quả cao.
 • Kiểm soát công tác các bộ phận của Trung tâm nhằm thực hiện đúng quy trình, quy định, quy chế của Công ty, Nhà nước ban hành và yêu cầu cấp trên.
 • Phạm vi công việc bao gồm kế hoạch đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính doanh nghiệp trong 03 giai đoạn (1. Xúc tiến đầu tư và nghiên cứu chiến lược phát triển; 2. Đầu tư và chuyển giao; 3. Vận hành và phát triển), bao gồm các công việc sau:
 • Chủ trì xây dựng bộ quy chuẩn về công tác lập và báo cáo kế hoạch, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hồ sơ, tài liệu chất lượng phục vụ cho công tác của Trung tâm.
 • Nghiên cứu tình hình thị trường, các chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống pháp luật để triển khai các kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả cao.
 • Thực hiện các thủ tục tổng hợp kế hoạch, thẩm định, báo cáo trước khi trình ban hành kế hoạch. Lập và vận hành kế hoạch trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn hoạt động, đồng thời cam kết nguyên tắc đảm bảo chất lượng các kế hoạch và hiệu quả cuối cùng.
 • Lập kế hoạch, công văn đi, liên hệ người quản lý các đơn vị có liên quan để tổng hợp báo cáo, hệ thống hồ sơ, tài liệu về công tác lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và tình hình tài chính trong các giai đoạn. Là đầu mối trong việc tổng hợp toàn bộ thông tin số liệu tài chính, đánh giá hiệu quả và báo cáo.
 • Kiểm tra tất cả thông tin, số liệu trên báo cáo, hệ thống hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị gửi sang. Đối chiếu số liệu với các bên liên quan để tìm nguyên nhân và kiểm soát tài chính.
 • Kiểm tra quá trình lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch (sản lượng, doanh thu, chi phí, định mức, đơn giá…), kế hoạch tài chính doanh nghiệp các đơn vị. Tổng hợp, phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
 • Trên cơ sở tổng hợp các báo cáo, hệ thống hồ sơ, tài liệu của các đơn vị, xây dựng đề cương, ban hành biểu mẫu của Trung tâm để các đơn vị áp dụng cho công tác lập kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhằm tổng hợp toàn bộ số liệu tài chính.
 • Kiểm tra kế hoạch tài chính phát sinh nhằm bổ sung vốn cho đơn vị để đáp ứng nhu cầu đầu tư.
 • Kiểm tra thực tế tại các đơn vị để nắm bắt tình hình, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.
 • Lập báo cáo định kỳ và đột xuất tổng hợp toàn bộ tình hình tài chính của các đơn vị, đề xuất hướng giải quyết nhằm đạt được kế hoạch đề ra.
 • Trình Giám đốc Trung tâm xem xét, phê duyệt toàn bộ kết quả công việc, đảm bảo chính xác và đúng hạn.
 • Báo cáo với Giám đốc định kỳ và đột xuất, kịp thời về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả công việc đảm công tác đạt hiệu quả.
 • Nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp quản lý kế hoạch hiện đại nhất để áp dụng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển, dự án đầu tư của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan.
 • Giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp và giải quyết các công việc hằng ngày thuộc các bộ phận của Trung tâm. Thư ký trung tâm, văn thư, lưu trữ hồ sơ bộ phận.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.
 • Trách nhiệm:
 • Chịu trách nhiệm báo cáo trước Giám đốc về chức năng và nhiệm vụ được giao.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
 • Sẵn sàng thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
Yêu Cầu Công Việc
 • Trình độ: Từ Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành Kinh tế/Kinh tế Xây dựng/Quản trị kinh doanh, ưu tiên nếu có thêm trình độ thuộc chuyên ngành Kiểm toán, có chứng chỉ hành nghề CPA, ACCA hoặc CFA.
 • Kiến thức: Có kiến thức về Quản lý kế hoạch (Kinh tế đầu tư, Sản xuất kinh doanh, Tài chính Doanh nghiệp) - Xây dựng – Kế toán – ISO – Thống kê số liệu.
 • Kinh nghiệm: Từ 05 năm ở vị trí tương đương.

 

.

Ứng Tuyển Công Việc Này