Latest Jobs RSS Feed Công Việc Mới Nhất (page 20)

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  Warehouse Assistant Manager
  Logistics
  Kho vận/ chuỗi cung ứng
  Bình Dương 16,000,000 -> 21,000,000 (VND) 3 Nov 2014
  Area Sales Manager
  Xây dựng
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 29 Oct 2014
  Technical Service Manager
  Xây dựng
  Kỹ thuật
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 23 Sep 2014
  Trưởng Bộ phận Kho hàng Trung tâm
  Hàng tiêu dùng nhanh
  Kho vận/ chuỗi cung ứng
  Hà Nội 1,200 -> 1,700 (USD) 22 Oct 2014
  SUP/MGR OUTSOURCING SERVICE
  Kiểm toán/Kế Toán
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 15 Oct 2014
  CFO
  Xây dựng
  Tài chính
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 14 Oct 2014
  Educational Counselor
  Giáo dục
  Tư vấn
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 13 Oct 2014
  Pump and Site Coordination Manager
  Xây dựng
  Sản xuất / quy trình
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 13 Oct 2014
  Technical Service
  Xây dựng
  Technical Consult
  Đồng Nai 800 -> 1,000 (USD) 9 Oct 2014
  Consultant & Recruitment Intern
  Dịch vụ nhân sự
  Nhân sự
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 8 Oct 2014