Latest Jobs RSS Feed Công Việc Mới Nhất (page 4)

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  AREA SALES MANAGER
  Sản xuất
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 35,000,000 -> 40,000,000 (VND) 25 Oct 2016
  TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
  Bất động sản
  Dịch vụ khách hàng / Hỗ trợ bán hàng
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 20 Oct 2016
  TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ
  Bất động sản
  Sáng tạo / thiết kế
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 20 Oct 2016
  SENIOR GARMENT TECHNICIAN
  May mặc/Dệt
  Technical Consult
  Hồ Chí Minh 1,200 -> 1,500 (USD) 10 Oct 2016
  GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
  Bất động sản
  Quản lý chung
  Hồ Chí Minh 3,000 -> 4,000 (VND) 4 Oct 2016
  ASSISTANT GENERAL MANAGER
  Bất động sản
  Secretary / assistant to / receptionist
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 29 Sep 2016
  Deputy CEO cum Head of Sales and Marketing
  Công ty đầu tư
  Quản lý chung
  Hồ Chí Minh 3,000 -> 4,000 (USD) 28 Sep 2016
  LEGAL AND COMPLIANCE MANAGER
  Hàng tiêu dùng nhanh
  Pháp lý
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,200 (USD) 22 Sep 2016
  TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ THIẾT BỊ LẠNH
  Hàng tiêu dùng nhanh
  Bảo trí/ Bảo dưỡng thiết bị máy móc
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,000 (USD) 22 Sep 2016
  DEPUTY GENERAL MANAGING DIRECTOR
  Bất động sản
  Quyết định chiến lược
  Hồ Chí Minh 4,000 -> 4,000 (USD) 14 Sep 2016