Latest Jobs RSS Feed Công Việc Mới Nhất (page 5)

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH
  Chăm sóc sức khỏe/Dụng cụ y tế
  Tài chính
  Hồ Chí Minh 25,000,000 -> 35,000,000 (VND) 6 Sep 2016
  APPAREL PRODUCTION SUPERVISOR
  May mặc/Dệt
  Sản xuất / quy trình
  Hồ Chí Minh 1,000 -> 1,400 (USD) 26 Aug 2016
  ASSISTANT MANAGER PRODUCTION APPAREL
  May mặc/Dệt
  Sản xuất / quy trình
  Hồ Chí Minh 1,000 -> 1,400 (USD) 26 Aug 2016
  COORDINATOR SOURCING OPERATIONS
  May mặc/Dệt
  Purchase
  Hồ Chí Minh 800 -> 1,000 (USD) 26 Aug 2016
  MARKETING MANAGER
  Bất động sản
  Marketing
  Hồ Chí Minh 2,000 -> 3,000 (USD) 24 Aug 2016
  ACADEMIC MANAGER
  Giáo dục
  Huấn luyện đào tạo / Dạy học
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,000 (USD) 9 Aug 2016
  GENERAL MANAGER
  Giáo dục
  Phát triển kinh doanh
  Hồ Chí Minh 3,500 -> 4,000 (USD) 9 Aug 2016
  CUSTOMER SERVICE DIRECTOR
  Công ty đầu tư
  Dịch vụ khách hàng / Hỗ trợ bán hàng
  Hồ Chí Minh 4,000 -> 6,000 (USD) 9 Aug 2016
  CREDIT CONTROL OFFICER
  May mặc/Dệt
  Kiểm toán/Kế Toán
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 8 Aug 2016
  NATIONAL HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER MANAGER
  Hàng tiêu dùng nhanh
  Nhân sự
  Hồ Chí Minh Thương Lượng 27 Jul 2016