1500-2000 USD Jobs RSS Feed Jobs with a salary of 1500-2000 USD

  Vị trí Ngành Nghề/Lĩnh Vực Nơi làm việc Mức lương Ngày Đăng
  TRƯỞNG PHÒNG MARKETING KHU NGHỈ DƯỠNG
  Bất động sản
  Marketing
  Hà Nội 30,000,000 -> 40,000,000 (VND) 3 Jan 2017
  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
  Dầu nhờn
  Technical Consult
  Thailand 1,500 -> 2,000 (VND) 19 Jul 2016
  REGIONAL SALES MANAGER (B2C)
  Dầu nhờn
  Kinh Doanh
  KV Trung Bộ 1,500 -> 2,000 (USD) 19 Jul 2016
  REGIONAL SALES MANAGER – B2B
  Dầu nhờn
  Kinh Doanh
  Hà Nội 1,500 -> 2,000 (USD) 19 Jul 2016
  TRƯỞNG KINH DOANH – B2B
  Dầu nhờn
  Kinh Doanh
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,000 (USD) 19 Jul 2016
  MARKETING MANAGER
  Dầu nhờn
  Marketing
  Hồ Chí Minh 1,500 -> 2,000 (USD) 19 Jul 2016